Om oss

Wester Kylteknik utför projektering, installation och service på alla typer av kyl- och frysanläggningar.

Wester Kylteknik startades 1994. Företaget har sitt huvud kontor i Norrköping samt service kontor i Linköping och Finspång. Vår verksamhet består av service och installationer av processkylning för industri, komfortkylning kyl- och frysanläggningar till butiker och industrier.

Vi satsar på kvalitet, för oss är kvalitet – att tillfredställa våra kunders krav, behov och förväntningar. Vår målsättning är att kvaliteten på våra varor och tjänster skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpintresse för våra kunder. Det är därför ISO 9001 står till grund för vår verksamhet.

Komfortkyla

Luftkonditionering för alla miljöer. På jobbet eller hemma är konditionerad miljö en garanti för personligt välbefinnande och maximal komfort. Vi installerar aggregat för industri- kontors- butiks eller hemmiljöer.

Industrikyla

Huvudsakligen installerar vi anpassade kylanläggningar för industri. Wester Kylteknik kan erbjuda ett brett utbud av kylmaskiner med hög kvalitet. Vi kan projektera och leverera kylanläggningar, där kraven på kapacitet och kvalitet är mycket högt ställda. Vi har erfarenheter och kan driva projekt av den här typen helt självständigt, och kan ta på oss det fulla driftsansvaret. Våra produkter och arbeten håller mycket hög kvalitet vilket ger våra kunder kostnadseffektivitet vad gäller driften. Dessutom kan vi leverera service och underhåll i den omfattningen som krävs.

Kyl och Frys

Kyl- och frysanläggningar kräver ofta hög hygienisk standard och alltid mycket stor tillförlitlighet. Dessutom är kraven på service exceptionell, produkterna i ett kyl och frysrum blir snabbt förstörda vid ett oplanerat driftsstopp. Vi har stor erfarenhet av kyl- och frysanläggningar för storkök, institutioner och livs- och läkemedelsindustrin. Projektering av ny- och ombyggnader och totalåtaganden av installationsarbeten är en av våra starka sidor. Underhåll och regelbunden kontroll är oerhört viktigt i den här typen av anläggningar. Vi tar hand om underhåll och service, och har stor kapacitet att snabbt avhjälpa eventuella fel som trots allt kan uppstå.

Portabel Kyla

Vi kan leverera och serva Portabel luftkonditionering. Vissa modeller har blivit populär både prismässigt och i kvalité. Ingen fast installation behövs. Små hjul gör den lätt att flytta runt. Aktivt kolfilter tar bort större dammpartiklar. Swing-funktionen kontrollerar luftflödet. vissa har även Timer och Sleep funktion! sleep more!

Värmepumpar

Med den nya generationens inverterstyrda komfortvärmepumpar med miljövänligare köldmedium, får du ett behagligt inomhusklimat. Sparar pengar med lägre energiförbrukning. Vi installerar och servar Värmepumpar efter kundernas önskemål.